Ο Ρόλος

Ο ρόλος του υπεύθυνου του γραφείου τελετών δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Πρώτα από όλα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη αλλά και συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της κηδείας. Ταυτόχρονα μπορεί να σας καθοδηγήσει για να προγραμματίσετε την τελετή του αγαπημένου σας προσώπου, να σας εξηγήσει και να συζητήσει μαζί σας όλες τις επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες για την οργάνωση αυτής. Ανάλογα με τις επιθυμίες σας, ο ρόλος του υπεύθυνου γραφείου τελετών μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πριν από την κηδεία

Μεταφορά του εκλιπόντος σε ψυκτικό θάλαμο, νεκροτομείο ή την παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που προτιμάτε παραμονή στο σπίτι ή μεταφορά του θανούντος στο εξωτερικό. Τοποθέτηση κηδειόχαρτων στις τοποθεσίες που επιθυμείτε. Τη διαχείριση και την παροχή συμβουλών σχετικά με την απαραίτητη νομική τεκμηρίωση. Παροχή συμβουλών σχετικά με όλες τις πτυχές της κηδείας συμπεριλαμβανομένων των τύπων των υπηρεσιών και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς όπως επιλογή φέρετρου, στολισμού και οχημάτων.

Την ημέρα της κηδείας

Διασφάλιση πως όλα θα κυλίσουν ομαλά σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, παρόντες στην κάθε λεπτομέρεια κατά την διάρκεια της τελετής, επίβλεψη και διεκπεραίωση αυτής.

Μετά την κηδεία

Προετοιμασία των κατάλληλών εγγράφων και καθοδήγηση της οικογενείας για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν μετά όσο αναφορά τα ταμεία ασφάλισης αλλά και υπηρεσίες του δήμου.